Aktualnie czytasz
Wydawnictwa Książnicy Pruszkowiej

Wydawnictwa Książnicy Pruszkowiej

 • Ponad 70 wydawnictw
ksiąznica pruszkowska
 1. Międzynarodowa Wystawa Exlibrisów Sienkiewiczowskich – Album 57 znaków książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie wykonanych przez 32 grafików z 13 krajów. Rok wydania 1996.
 2. Marian Skwara, Pruszków nasze miasto. Rok wydania 2002.
 3. Duch Tom antologii wierszy nagrodzonych w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2003.
 4. Moje Miasto Pruszków. Tom zawiera wiersze, opowiadania, legendy, piosenki ilustrowane rysunkami i fotografiami dzieci szkół pruszkowskich. Rok wydania 2003.
 5. Grzegorz Zegadło – Książnica Pruszkowska  1903 – 2003. Zarys dziejów bibliotekarstwa publicznego w Pruszkowie. Rok wydania 2003.
 6. Bolek Majerik – Kim ja jestem? Tomik wierszy polskiego poety i rzeźbiarza z Pleszy (rumuńskiej Bukowiny). Rok wydania 2003.
 7. Gorzki chleb. Kolejny tom antologii wierszy nagrodzonych w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2004.
 8. Tadeusz Jaros – W służbie Bogu i Polsce. Z kart historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1911 – 1939. Rok wydania 2004 (wydanie pierwsze).
 9. Pieniądz rozpaczy. Plon III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2005.
 10. Stanisław Kowalczyk – Osty kwitnące. Reprint unikalnego, okupacyjnego wydania wierszy Stanisława Kowalczyka, pruszkowskiego poety rozstrzelanego przez Niemców w sierpniu 1944 roku.
 11. Marian Skwara – Historia Pruszkowa w zarysie, tom I. Dzieje Żbikowa, Pruszkowa i okolic do roku 1918. Rok wydania 2005.
 12. Marian Skwara – Historia Pruszkowa w zarysie, tom II. Pruszkowskie Międzywojnie. Rok wydania 2006.
 13. Liście gwiazd. Plon IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2006.
 14. Zofia Łosiewicz Chmurowa – Orliki: historia pruszkowskiego plutonu. Opis szlaku bojowego pruszkowskiego oddziału „Orlików”. Pluton złożony prawie wyłącznie z rodowitych pruszkowiaków na trwale wpisał się swoim bohaterstwem w historię II wojny światowej. Rok wydania 2006.
 15. Henryk Krzyczkowski – Żołnierskie wspomnienia. Rok wydania 2007.
 16. Obłoki nieba. Plon V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2007.
 17. To nocy odpływanie… Plon VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2008.
 18. Henryk Krzyczkowski – Dziewięciu z Pruszkowa. Rok wydania 2008.
 19. Marian Skwara – Historia Pruszkowa w zarysie, tom 3. Okupacja hitlerowska. Rok wydania 2008.
 20. Marian Skwara – Pruszkowscy Żydzi, Sześć dekad zamkniętych Zagładą. Rok wydania 2009.
 21. Pustka… Plon VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2009.
 22. Henryk Krzyczkowski – Dzielnica milionerów (wydanie II uzupełnione). Rok wydania
 23. Andrzej Kurc – Biegnąc przez życie (tomik wierszy). Rok wydania 2009.
 24. Zaniacy z poezją pod rękę (wiersze absolwentów i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie). Rok wydania 2009.
 25. Tadeusz Hubert Jakubowski – Lata prawie bezgrzeszne. Rok wydania 2009.
 26. Mirosław Wawrzyński – Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa. Rok wydania 2009.
 27. Cień Bytu… Plon VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2010.
 28. Chopin w Pruszkowie. Bogato ilustrowane podsumowanie działań pruszkowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów związanych z obchodami Roku Chopinowskiego w Pruszkowie. Rok wydania 2010.
 29. Zdzisław Zaborski – DURCHGANGSLAGER 121, niemiecka zbrodnia specjalna. Rok wydania 2010.
 30. Stary Pruszków – album widoków dawnego miasta wraz z opisami. Wybór i opracowanie: Szymon Kucharski. Rok wydania 2010.
 31. Jerzy Kaleta – Pruszków przemysłowy. Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione (I sze – Rachocki i Ska). Rok wydania 2010.
 32. Zdzisław Zaborski – Trwaliśmy przy Tobie, Warszawo. Historia konspiracji i walki VI Rejonu „Helenów”. Pruszków-Piastów-Ursus-Sękocin. Rok wydania 2011.
 33. Ksiądz Roman Indrzejczyk – Słowa. Tom poświęcony pamięci kapłana. Rok wydania 2011.
 34. Metafizyka… Plon IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2011.
 35. Stanisława Ostrowska – Tomasz Zan. Publikacja wydana z okazji Jubileuszu 90-lecia Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Rok wydania 2011.
 36. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk – Zarys historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1945-2011. Rok wydania 2011.
 37. Marian Skwara – Historia Pruszkowa do roku 1945. Publikacja wydana w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę nadania praw miejskich Miastu. Rok wydania 2011.
 38. Tadeusz Hubert Jakubowski – Obrazki, przeważnie miniatury. Rok wydania 2011.
 39. Ksiądz Roman Indrzejczyk – Słowa. Wydanie drugie. Tom poświęcony pamięci kapłana. Rok wydania 2012.
 40. Mistyczne rzeczy. Antologia 2003-2012. Pokłosie dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2012.
 41. Krzysztof Kamieński – Stefan Szeppe – życie i działalność. Rok wydania 2012.
 42. Tadeusz Hubert Jakubowski – Migawki, zdarzenia et cetera… Rok wydania 2012.
 43. Piosnki nieuczone… Plon XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2013.
 44. Ludwik Żychliński – Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego Ludwika Żychlińskiego podczas Powstania Styczniowego. Rok wydania 2013.
 45. Antoni Muracki – wiersze i piosenki. Rok wydania 2013.
 46. Jerzy Kwasiborski – 80 lat pruszkowskiej koszykówki. 60 lat Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Rok wydania 2013.
 47. Zdzisław Zaborski – „Śmiałym” ku zwycięstwu, listy Ziemomysła Zaborskiego z wojny 1914-1920. Rok wydania 2013.
 48. Tadeusz Hubert Jakubowski – Lata prawie bezgrzeszne (wydanie drugie). Rok wydania 2013.
 49. Melancholia… Plon XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida. Rok wydania 2014.
 50. Maria Falska – Zakład wychowawczy „Nasz Dom”. Rok wydania 2014.
 51. Wspomnienia z maleńkości, pod redakcją Marii Falskiej. Rok wydania 2014.
 52. Tadeusz Hubert Jakubowski – Kram rozlicznego gatunku. Rok wydania 2014.
 53. Irena Horban – Miejsca pamięci w Pruszkowie. Album z opisami. Rok wydania 2014.
 54. Czyńcie świat lepszym (autor zbiorowy), wspomnienia o Ks. Romanie Indrzejczyku. Rok wydania 2015.
 55. Dalej, dalej… Plon XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Norwida. Rok wydania 2015.
 56. Elsa Thon – Gdyby to była fikcja… Rok wydania 2015.
 57. Jan Eljaszewicz – Z dziejów ruchu sportowego w Pruszkowie w latach 1916-1974. Rok wydania 2016.
 58. Tadeusz H. Jakubowski, Jerzy Blancard – Pruszków piórkiem i piórem. Album z rysunkami i opisami Pruszkowa. Rok wydania 2016.
 59. Rita Ross – Trzy imiona. Rok wydania 2016.
 60. Halina Dobrowolska – Ja nie ryba, Wiersze na 106. Rok wydania 2016.
 61. Prawda zawoła… Plon XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida 2016.
 62. Historia Fabryki Ołówków St. Majewski w Pruszkowie 1889-1948. Album monograficzny. Rok wydania 2016.
 63. „Zan” w naszej pamięci. Publikacja okolicznościowa. Rok wydania 2016.
 64. Sefer Pruszków – Księga Pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic. Rok wydania 2016.
 65. Księga protokołów Rady Miejskiej 1917-1918. Rok wydania 2016.
 66. Pruszków w oczach dzieci. Rok wydania 2016.
 67. Bogusława Bożena Kępkowska – 95 lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Rok wydania 2016.
 68. Tadeusz Hubert Jakubowski – Pruszków dawno temu. Rok wydania 2016
 69. Poeci dla Pruszkowa. Antologia wierszy o Pruszkowie. Rok wydania 2016.
 70. Słowa – Pamięci Ks. Romana Indrzejczyka, Wydanie III. Rok wydania 201…..

 

 1. Żar słowa… Plon XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2017.
 2. Tadeusz Hubert Jakubowski – Lata prawie bezgrzeszne – wydanie trzecie poprawione i uzupełnione. Rok wydania 2017.
 3. Mirosław Wawrzyński – Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Rok wydania 2017.
 4. Jan Eljaszewicz – Moje wczoraj. Rok wydania 2017.
 5. Tadeusz Bobrowski – Pruszkowianin w łagrach. Rok 2017.
 6. Tadeusz Hubert Jakubowski – Scribo, ergo sum. Rok wydania 2018 .
 7. Wieją, wieją proporce… Plon XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2018.
 8. Nasza Niepodległa, Nasza Szkoła, Nasza klasa. Rok wydania 2018
 9. Bogusława Bożena Kępkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego na terenie Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego 1916-2016. Rok wydania 2018.
 10. Księga protokołów Rady Miejskiej i księga protokołów Magistratu – 1918. Rok wydania 2018.
 11. Album Burmistrza Cicheckiego. Reprint pamiątkowego albumu. Rok wydania 2018.
 12. Maria J. Turos – Pochyleni nad człowiekiem. Szpital Kolejowy w Pruszkowie w latach 1959–1999. Rok wydania 2018.
 13. Bogusława Bożena Kępkowska – Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948 na tle przemian oświatowych w Polsce. Rok wydania 2018.
 14. Barbara Walicka – Twardy. Mała historia Podkowy Leśnej. Rok wydania 2018.
 15. Tadeusz Hubert Jakubowski – Znakiem tego oskarżony. Wydanie drugie – poprawione i uzupełnione. Rok wydania 2019.
 16. Antoni Muracki – Wiersze i piosenki 2. Rok wydania 2019.
 17. Wawrzyn i proch… Plon XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida. Rok wydania 2019.
 18. Jan Lemański – Odbudowane miasto. Rok wydania 2019.
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content