Aktualnie czytasz
Ważna informacja dotycząca segregacji odpadów

Ważna informacja dotycząca segregacji odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w segregację odpadów. W 2020 roku przepisy nakazują gminie osiągnięcie wskaźnika odzysku na poziomie 50 %. W przypadku, kiedy nie zostanie osiągnięty, na gminę zostanie nałożona kara, za którą będą musieli zapłacić wszyscy mieszkańcy.
Od 1 czerwca, po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyboru nowego wykonawcy odbioru odpadów, zostaną ustalone nowe stawki za wywóz odpadów. Gmina zapłaci wykonawcy za faktycznie odebraną ilość odpadów, przy czym największy koszt stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Znacznie mniej kosztuje odbiór poszczególnych frakcji segregowanych odpadów.
Dodatkowo wykonawca nie będzie odbierał odpadów w przypadku, gdy w pojemnikach lub workach na surowce znajdą się odpady zmieszane, aż do czasu ich właściwego przygotowania. Mogą też zostać zabrane w takim stanie, w jakim się znajdują lecz każdy taki odbiór będzie traktowany jako odbiór odpadów zmieszanych. Każdy taki przypadek będzie zgłaszany do gminy, co będzie się wiązało z koniecznością wnoszenia zwiększonych stawek za odbiór śmieci. Ustawodawca przewidział tu odpowiedzialność zbiorową.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dołożenie wszelkich starań dotyczących segregowania odpadów już obecnie, co przyniesie wszystkim mieszkańcom wymierne
korzyści finansowe jak również korzyści dla środowiska.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content