Aktualnie czytasz
Przeglądy placów zabaw

Przeglądy placów zabaw

 • Place zabaw w Pruszkowie
Plac zabaw Pruszków

Na zewnątrz coraz cieplej, coraz więcej czasu będziemy poświęcać rekreacji na siłowniach plenerowych oraz będziemy razem z dziećmi spędzać czas na placach zabaw.

Miasto wybudowało i administruje następującymi obiektami:

 1. Ostoja teren przy ul. Tadeusza- plac zabaw, siłownia plenerowa, skatepark
 2. Ul. Helenowska – plac zabaw przy boisku ,,szóstek”
 3. Ul. Spacerowa – plac zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń
 4. Ul. Wiśniowa – plac zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń
 5. Park Żwirowisko – plac zabaw oraz skatepark
 6. Ul. Kopernika – plac zabaw przy Muzeum
 7. Ul. Lipowa Nowy Park – plac zabaw, siłownia
 8. Anielin Wschodni – 2 place zabaw, siłownia
 9. Anielin Zachodni – siłownia oraz urządzenia do parkour’u i workout’u
 10. Park Kościuszki – 3 place zabaw, siłownia
 11. Park Mazowsze – plac zabaw, siłownia, ścieżka zdrowia
 12. Ul. Mickiewicza – siłownia plenerowa

W terminie od 1 kwietnia do 30 listopada obiekty te są systematycznie kontrolowane przez Wykonawcę posiadającego stosowny certyfikat Instytutu Sportu. Wszelkie usterki bądź nieprawidłowości są na bieżąco likwidowane.

Zanim place zabaw i siłownie, po sezonie zimowym, zostaną przekazane mieszkańcom do użytkowania są poddawane, zgodnie z prawem budowlanym, kontroli (przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania poszczególnych urządzeń.

W roku bieżącym w miesiącu marcu kontroli pięcioletniej, prowadzonej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, poddanych zostało 10 obiektów, a pozostałe poddano kontroli okresowej rocznej.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wszystkie usterki zagrażające bezpieczeństwu zostały usunięte.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu urządzeń zainstalowanych na placach zabaw i siłowniach plenerowych można zgłaszać pod numer telefonu 22 735 88 18.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content