Aktualnie czytasz
Przedłużeniu terminu składania wniosków o dotacje na gromadzenie wód opadowych

Przedłużeniu terminu składania wniosków o dotacje na gromadzenie wód opadowych

Zarządzenie nr 179/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 czerwca  2023 r.

zmieniające Zarządzenie nr 66/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia  22  lutego  2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu  Gminy Miasta Pruszkowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz powołania komisji do ich rozpatrzenia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz § 5 ust.3 załącznika do uchwały XXV.263.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 8121), zarządzam, co następuje:

W Zarządzeniu nr  66/ 2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia  22  lutego  2023 r. w sprawie  ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu  Gminy Miasta Pruszkowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz powołania komisji do ich rozpatrzenia zmianie ulega § 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych,  polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w 2023 r, ustalam od 01.03.2023 r. do 30.09.2023 r.”

Treść Zarządzenia nr 179/2023
Czytaj więcej

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content