Aktualnie czytasz
Podsumowanie wymiany pieców w 2019 r

Podsumowanie wymiany pieców w 2019 r

Od 2017 roku Gmina Miasto Pruszków dofinansowuje ze środków budżetu gminy zadania służące ochronie powietrza związane z wymianą kotłów i likwidacją palenisk węglowych w prywatnych budynkach na terenie miasta.

Dofinansowanie z Gminy w formie dotacji stanowi 75% poniesionych kosztów zakupu pieca. Możliwość uzyskania dofinansowania z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem,           o czym świadczy liczba 119 zawartych z mieszkańcami umów w zakresie refundacji części kosztów zakupu pieca poniesionych na zadanie służące ochronie powietrza w 2019 roku.

Największą liczbę pieców wymienili mieszkańcy dzielnicy Żbików – 33, kolejno w Centrum wymieniono 19,  na Gąsinie – 17, Malichy – 16, Tworki  – 11 oraz 10 na Ostoi.

I tak wsparcie finansowe uzyskało 106 wnioskodawców na łączną kwotę dotacji wynoszącą 600.898,98zł. Oznacza to, że z terenu miasta Pruszkowa zniknęło 49 szt. starych kotłów opalanych węglem niskiej jakości.  Zastąpione one zostały piecami gazowymi (44 szt.) oraz piecami wykorzystującymi jako paliwo biomasę (5 szt.). Ponadto dofinansowano wymianę 57 starych pieców gazowych na kotły gazowe nowej generacji, o wysokiej sprawności energetycznej.

Rezultatem likwidacji kotłów węglowych oraz wymiany pieców na piece o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła jest realny efekt dla środowiska poprzez zmniejszenie się emisji do atmosfery m. in. pyłów, SO2 (źródło kwaśnych deszczy) oraz  CO2 (gazu cieplarnianego)

W związku z planowaną kontynuacją działań w zakresie dofinansowania wymiany ogrzewania  w 2019 rok z budżetu miasta, zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do modernizacji kotłowni do zapoznania się z zasadami regulującymi możliwość jego uzyskania.

Zachęcamy do zapoznania się z (uchwałą)

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, z którego można otrzymać dotację na: ocieplenie budynku jednorodzinnego, wymianę poszycia dachowego, wymianę kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii oraz programem Mój prąd, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Beneficjentami programu „Mój prąd” są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content