Aktualnie czytasz
Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca

Od 15 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Dotacja przydzielana będzie na następujących zasadach:

 1. a) w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy, olejowy, elektryczny, na biomasę kosztami
  kwalifikowanymi będą:
  – Koszt zakupu pieca oraz prace w zakresie przystosowania kotłowni do nowego sposobu ogrzewania, lecz nie więcej niż 10 tys. zł
  – Koszt budowy przyłącza gazowego w wysokości 70 % poniesionych kosztów
 2. b) w przypadku wymiany pieca gazowego na inny gazowy o większej sprawności (kondensacyjny) kosztami kwalifikowanymi będą:
  – koszt zakupu pieca w wysokości 25 % poniesionych kosztów zakupu pieca lecz nie więcej niż 2 tys. zł
 3. c) w przypadku wymiany źródła ogrzewania na inne, o większej sprawności :
  – w przypadku wymiany na pompę ciepła – dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł
  – w przypadku przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej – dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł

Zgodnie z regulaminem oceny wniosków, w pierwszej kolejności preferowane będą inwestycje związane z likwidacją pieców węglowych.

Wnioski należy składać na specjalnych formularzach razem ze wszystkimi załącznikami:
– oświadczenie o prowadzonej lub nieprowadzonej działalności gospodarczej,
– oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
– zgoda współwłaścicieli, (jeżeli dotyczy)
– oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu pieca węglowego, (jeżeli dotyczy)
– kopia dokumentu potwierdzającego własność budynku,
– zdjęcie obecnego źródła ciepła,
– specyfikacja techniczna planowanego do zakupu pieca.

WNIOSEK DO POBRANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wypełnione wnioski należy składać na kancelarię Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 22 735 87 89, 22 735 88 20 lub kontaktując się przez pocztę elektroniczną srodowisko@miasto.pruszkow.pl.

Szczegóły zasad udzielania dofinansowania oraz naboru reguluje Uchwała Nr XXXIII.338.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Pruszków  na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content