Aktualnie czytasz
Mały grant – FITNESS – zawiadomienie

Mały grant – FITNESS – zawiadomienie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy, ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „WPR FITNESS II Edycja i WPR FITNES DAY 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 22.02.2020 r. do dnia 16.05.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 2 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Treść zawiadomienia

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content