Aktualnie czytasz
Uproszczona oferta „Śniadania w Parku – sezon 5 (cz. 2)”

Uproszczona oferta „Śniadania w Parku – sezon 5 (cz. 2)”

  • „Śniadania w Parku - sezon 5
Pruszków

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawia uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Forum Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 13/29, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Śniadania w Parku – sezon 5 (cz. 2)” wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018/2019 z dofinansowaniem w kwocie brutto 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 20.08.2019 r. do dnia 08.11.2019 r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 19 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content