Inwestycje miejskie

Inwestycje miejskie

Do głównych zadań Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej należy:

Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta w zakresie zadań inwestycyjnych i prac remontowych związanych z drogami, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową
oraz obiektami oświatowymi i innymi stanowiącymi własność Miasta.

Kompleksowa realizacja inwestycji miejskich począwszy od  pozyskiwania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowania dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych
i remontowych, poprzez  przygotowanie umów na wykonawstwo, prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi inwestycjami i remontami, aż po uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji
i remontów, opracowanie materiałów umożliwiających rozliczenie finansowe inwestycji.

Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem technicznym lokalnych dróg, ulic, mostów i placów oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na drogach gminnych.

Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego, lokalizację i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz budowę zjazdów w odniesieniu do dróg gminnych.

Nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego na terenach stanowiących własność publiczną oraz przedstawianie wniosków dotyczących jego modernizacji i budowy.

Prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników.

Nadzór nad eksploatacją miejskiej infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej i zdrojów ulicznych oraz zapewnienie dostawy wody do zdrojów ulicznych.     

Koordynacja i realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie i opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej.