Reforma oświaty

Szanowni Państwo !

Wprowadzona reforma edukacji spowodowała, że z sieci szkół znikną gimnazja, a w szkołach podstawowych nauka wydłuży się o 2 lata, czyli powstaną tzw. 8-latki.

Prawo nakłada na samorządy wprowadzenie zmian mimo, że nie miały one żadnego wpływu na podejmowane w tej sprawie ustalenia.

Poza tym ustawa była cały czas modyfikowana i mimo, że na stronie MEN był link dotyczący reformy, to nie informowano w nim o wprowadzanych w projekcie zmianach, a niektóre z nich były bardzo istotne dla planowania organizacji funkcjonowania szkół po wprowadzeniu reformy. Taką zmianą był m.in. zapis, który w pierwszej wersji mówił,że do szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów można przenosi z innych szkół całe ciągi klas tj. II-VI, a w ostatniej wersji ograniczył tę możliwość do kl. III i VI, które od 01.09.2017 r. będą kl. IV i VII.

Ostateczna wersja ustaw dotyczących reformy oświaty została przyjęta przez Sejm 14 grudnia 2016 r., ale Prezydent RP podpisał ją dopiero po miesiącu tj. 9 stycznia 2017 r.

Spowodowało to skrócenie jeszcze bardziej czasu, który pozostawiono samorządom na wdrożenie reformy oraz zapoznanie Państwa z zapisami nowych aktów prawnych i wynikającymi z tego konsekwencjami dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Link do strony MEN poświęconej reformie: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy oświaty w Pruszkowie.

1. Kalendarium

2. Zmiany w sieci szkół prowadzonych przez miasto Pruszków i ich obwodów

3. Spotkania z rodzicami kl. III i VI Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 8

4. Sesje Rady Miejskiej w Pruszkowie, na których będą podejmowane uchwały dotyczące reformy edukacji