Aktualnie czytasz
Dowóz uczniów

Dowóz uczniów

  • Dowóz uczniów z orzecznictwem o potrzebie kształcenie specjalnego
niepełnosprawni

Dowóz dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest realizowany przez gminę na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Transport zbiorowy

Wnioski w sprawie transportu zbiorowego uczniów szkół podstawowych składa się w szkole rejonowej, a uczniów pozostałych placówek w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wniosek dowóz dziecka przez firmę transportową

Transport realizowany przez rodzica własnym samochodem

Nastąpiła zmiana w zakresie refundacji kosztów dowozu, w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice. Zgodnie z art. 39a  ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zwrot kosztów przewozu następuje w wysokości obliczonej według określonego w ustawie wzoru. Nowelizacja ustawy weszła w życie dnia 3 grudnia 2019 r.

Wniosek o dowóz indywidualny 2020/2021

Wnioski o refundację kosztów dowozu przez rodziców składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content