Aktualnie czytasz
Dotacje do placówek publicznych 2019

Dotacje do placówek publicznych 2019

 • Dodatki dla uczniów
niepełnosprawni w Pruszkowie

W związku z otrzymaniem metryczki dotyczącej subwencji oświatowej na rok 2019r. podajemy poniżej obowiązujące od 01.01.2019r. kwoty subwencji na poszczególne zadania.

Subwencja na statystycznego ucznia szkoły

5.344,63 zł (subwencja roczna na 1 ucznia) : 12 miesięcy = 445,39 zł – (subwencja miesięczna na ucznia)

 • Dodatek na ucznia kl. I, II i III szkoły podstawowej – waga P43 – 28,95 zł na ucznia miesięcznie
 • Dodatkowa subwencja na ucznia gimnazjum – waga P40 – 17,82 zł na ucznia miesięcznie
 • dodatkowa subwencja na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – waga P46 – 11,13 zł na ucznia miesięcznie
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – wysokość na 1 ucznia miesięcznie
 • uczeń niedostosowany, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – waga P4 – 623,54 zł
 • uczeń słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją waga P5 – 1.291,62 zł
 • uczeń niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym waga P6 – 1.603,39 zł
 • uczeń z autyzmem, Aspergerem, z niepełnosprawnością sprzężoną , z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu głębokim – waga P7 – 4.231,16 zł
  Przedszkola
 • dzieci z autyzmem, Aspergerem, z niepełnosprawnością sprzężoną – waga P60 – 4.231,16 zł
 • wczesne wspomaganie waga P62 – 374,12 zł
 • dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową,
  w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  waga P65 – 1.291,62 zł
 • dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym – waga P66 – 1.603,39 zł

Dodatek na dziecko 6-letnie w placówce niepublicznej, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego::
– w przedszkolu – waga P48 – 334,04 zł
– w punkcie przedszkolnym – waga P49 – 293,95 zł

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content