Aktualnie czytasz
Mały grant na „Piknik patriotyczno-militarny”

Mały grant na „Piknik patriotyczno-militarny”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej, KRS 0000697076, z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39/305, 00-108 Warszawa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piknik patriotyczno-militarny” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 22.11.2022 r. do dnia 09.12.2022 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05 800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Link do zawiadomienia

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content