Aktualnie czytasz
LXXIII sesja Rady Miasta Pruszkowa

LXXIII sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zapraszam do udziału w obradach LXXIII sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz inne materiały zamieszczono na platformie eSesja.pl – www.pruszkow.esesja.pl

Krzysztof Biskupski
Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content