Dofinansowanie projektu „ Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych” w ramach działania 3.1. : „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Okres realizacji projektu:
01.01.2023 – 31.10.2023
Wartość:Całkowita wartość projektu: 504 705,58 zł

Wysokość dofinansowania: 428 999,74 zł

OpisPoprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Szkół Podstawowych w symulatory przejścia dla pieszych oraz w mobilne miasteczka rowerowe oraz przebudowa dwóch przejść dla pieszych.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0247/22-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.10.2023

Wnioskodawca : Gmina Miasto Pruszków

Cel projektu: zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie Mieście Pruszków poprzez :

  1. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie w symulator przejścia dla pieszych.
  2. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie w symulator przejścia dla pieszych i mobilne miasteczko rowerowe
  3. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie w mobilne miasteczko rowerowe
  4. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie w mobilne miasteczko rowerowe.
  5. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie w symulator przejścia dla pieszych.
  6. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie w mobilne miasteczko rowerowe oraz w symulator przejścia dla pieszych.
  7. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Pogodnej poprzez budowę radarowego wyświetlacza prędkości oraz utworzenia przejścia dla pieszych
  8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Błońskiej poprzez budowę radarowego wyświetlacza prędkości.

Gmina Miasto Pruszków jest beneficjentem projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

„ Pruszków – miejsce bezpieczne dla pieszych”

Umowa o dofinansowanie nr : POIS.03.01.00-00-0247/22-00

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi :

  1. adresu e-mail : nadużycia.POIS@mr.gov.pl
  2. lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Logo UE

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content