Ogłoszenie

Czwartek, 14 Czerwca 2018, 11:44

Na podstawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. Rada Miasta Pruszkowa rozpoczęła prace związane z wyborem uzupełniającym ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016 - 2019. Radni, w głosowaniu tajnym, wybierać będą:

3 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

W związku z powyższym kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia 29 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta pod nr telefonów:

(22) 735–87–50, (22) 735-87-22, 692 747 020

lub osobiście w Biurze Rady Miasta p. nr 48 - II piętro Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz informację związaną z wyborami można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=686 zakładka: „Rada Miasta”