Odszedł Ksiądz Józef Podstawka

Piątek, 16 Lutego 2018, 14:54

Z żalem żegnamy wieloletniego proboszcza parafii Świętego Kazimierza w Pruszkowie i dziekana dekanatu pruszkowskiego, księdza Prałata, doktora Józefa Antoniego Podstawkę, który odszedł w nocy z 11 na 12 lutego.

Ksiądz Józef objął parafię jako następca ks. Jana Górnego i piastował funkcję proboszcza do roku 2008.

Urodzony 5 stycznia 1938 roku w Lipinach (parafia Jeruzal k. Mińska Mazowieckiego), studiował w warszawskim Seminarium Duchownym (święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Wyszyńskiego w 1965 roku), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (mgr teologii w zakresie biblistyki), i Akademii Teologii Katolickiej (mgr teologii w zakresie homiletyki). Doktorat nauk teologicznych w zakresie teologii biblijno-pastoralnej uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Oprócz pracy kapłańskiej zajmował się działalnością dydaktyczną. Wykładał homiletykę w warszawskim Seminarium Duchownym oraz retorykę w Wilnie.

Pracował jako wikariusz w kilku parafiach na Mazowszu, w kolejnych trzech pełnił funkcje proboszcza - w Bedlnie, Izabelinie, i na końcu w Pruszkowie.

W latach 1984-1993 pełnił funkcję dziekana dekanatu Warszawa-Bielany, a później, aż do roku 2008, dziekana pruszkowskiego.

Zapamiętamy Go jako duszę towarzystwa, człowieka pogodnego i przyjaznego, do końca dni czynnego kapłana. Za czasów Jego kierownictwa, największy pruszkowski kościół stał się również świątynią sztuki. Dzięki Księdzu Józefowi, który doprowadził do wybudowania nowych organów w kościele i Jego przychylności, mieszkańcy mogli podziwiać kunszt wielu muzyków, którzy od wielu lat na zaproszenie prezydenta Pruszkowa występują tu w ramach „Wiosennych koncertów organowych”, symfonicznych koncertów jubileuszowych i noworocznych.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński wraz ze współpracownikami