Symbole miejskie

Symbole miejskieZgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Symbole te muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną oraz podlegają opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Komisja także udzielanie konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią.

W niektórych samorządach przyjęło się, że symbolami oprócz herbu i flagi jest także ozdobna pieczęć, łańcuch burmistrza, laska przewodniczącego rady, hejnał, hasło i logo.