Szkoły Wyższe

WSKIFT 

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków,
tel. 022 759 93 20, 022 759 55 28, fax.: 022 759 83 55
rekrutacja@wskfit.pl, www.wskfit.edu.pl
Rektor - dr Ewa Strupińska-Thor

KIERUNKI:
- WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia pierwszego i drugiego stopnia
- ADMINISTRACJA - studia pierwszego stopnia

Wydział Zamiejscowy w Lubiczu
ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz Górny
e-mail: lubicz-dziekanat@wskfit.pl
telefon: 606 249 120

KIERUNEK:
- WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia pierwszego stopnia