Aktualnie czytasz
Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie

Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie

20.01.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone zostało postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Groblowej w Pruszkowie.

Otwarcie ofert nastąpi 06.02.2023 r. o godzinie 10:00.

Zamówienie obejmuje przebudowę łnocnej strony pasa drogowego ul. Groblowej, tj. od południowego krawężnika jezdni (bez krawężnika) do północnej granicy pasa drogowego, na długości 640 m, w tym:
– przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej,
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
– budowa zatok postojowych dla samochodów ciężarowych,
– budowa i przebudowa parkingów dla samochodów osobowych
– przebudowa wjazdów,
– wycinka i nasadzenia drzew oraz wykonanie trawników,
– oznakowanie pionowe i poziome.
Dodatkowo:
– monitoring wybudowanych kanałów deszczowych,
– wszelkie koszty związane z wykonaniem i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określają: projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu.

Więcej na stronie https://bip.um.pruszkow.pl/

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content