Home Bezpłatne szkolenie dot. opłat za korzystanie ze środowiska

Data

04.11.2023
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

Bezpłatne szkolenie dot. opłat za korzystanie ze środowiska

4 listopada br. w Piasecznie (w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym) odbędzie się bezpłatne szkolenie dot. opłat za korzystanie ze środowiska, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i przedsiębiorców wpisanych do rejestru BDO. Ma ono na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) i baza BDO.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl podpisanej (podpisem elektronicznym lub odręcznie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie: Opłaty za korzystanie ze środowiska – Witryna Mazovia.pl

Zobacz Komentarze (0)

Dodawanie komentarzy zostało wyłączone

"