Aktualnie czytasz
Działalność jednoosobowa

Działalność jednoosobowa

  • Zakładnie działalności jednoosobowej w Urzędzie Miasta Pruszków
firmy

Najprostszą formą prowadzania działalności jest działalność jednoosobowa.

Kto może ją założyć:

• jest przeznaczona dla osób fizycznych
• rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz ją zarejestrować przez internet
• nie wymaga minimalnego kapitału
• księgowość zależy od formy opodatkowania
• przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności
• firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności
• przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
• przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
• przedsiębiorca może być podatnikiem VAT
Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprawę można załatwić :

– podczas wizyty w Urzędzie Miasta Pruszkowa w referacie ewidencji działalności gospodarczej (pok. 46)
– listownie (własnoręczność podpisu przedsiębiorcy na wniosku CEIDG potwierdza notariusz)
– elektronicznie ( wniosek należy podpisać profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Składając wniosek osobiście w urzędzie gminy należy zabrać ze sobą dowód potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport ).

• Wniosek CEIDG można wypełnić anonimowo online na stronie

Z numerem wniosku przybyć do dowolnego urzędu gminy celem jego podpisania

• Można również złożyć wniosek w formie papierowej otrzymując na miejscu odpowiedni formularz

( formularz do pobrania ze strony CEIDG w zakładce formularze i instrukcja)

• Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do CEIDG
• Jeżeli złożony wniosek online jest nieprawidłowo wypełniony system teleinformatyczny CEIDG poinformuje o nieprawidłowości wniosku
• Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym jest niepoprawny urzędnik wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

CUDZOZIEMCY

spoza Unii Europejskiej z wyjątkiem USA spełniający wymogi dla założenia działalności gospodarczej w Polsce wymienione w art.4 ust.2 lub ust.4 lub ust.5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZOBOWIĄZANI SĄ:

– podczas składania wniosku elektronicznie ( podpisania go profilem zaufanym lub certyfikatem) dołączyć skan decyzji o pozwoleniu na pobyt w Polsce.

– Podczas składania wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy należy pamiętać aby wraz z wypełnionym wnioskiem CEIDG posiadać oryginalne dokumenty: paszport, kartę pobytu lub kartę Polaka oraz decyzję o pozwoleniu na pobyt w Polsce.

Urzędnik zeskanuje dokumenty i dołączy do wniosku.

CEIDG w ramach idei „jednego okienka” prześle dane przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, który nada NIP oraz poinformuje GUS,ZUS ( lub KRUS) o wpisie firmy do CEIDG

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY
odszukując wpis w bazie przedsiębiorców (zakładka -znajdź przedsiębiorcę) wybierając opcje: Drukuj/Pobierz PDF.

INNE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY:

ZUS – jeżeli wraz z wnioskiem do CEIDG nie został przesłany formularz ZUS to  przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na zgłoszenie
do oddziału ZUS .
VAT – jeśli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towaru lub świadczenia usług objętych VAT należy
złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Można również dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content