Aktualnie czytasz
Punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej

Pruszków

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM BEZPRAWNYM I ZAWINIONYM – CZYNEM CZŁOWIEKA, KTÓRE PODLEGA KARZE.

Jeżeli jesteś dotknięty przemocą lub jesteś jej świadkiem, nie musisz zostawać z tym sam.  Możesz skorzystać z naszej pomocy.  Oferujemy pomoc specjalistów  w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, możliwość udziału w programach profilaktycznych kierowanych do dzieci, nauczycieli i rodziców.

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej

Adres: ul. Jasna 3, 05-800 Pruszków
Obowiązują zapisy pod numerami telefonu: 22 728 44  97, 502 602 991

Bezpłatna i profesjonalna pomoc jest udzielana przez następujących specjalistów:

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w poniedziałki w trybie stacjonarnym w godz. 8.00–16.00

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w poniedziałki w trybie telefonicznym i w środy w trybie stacjonarnym w godz. 11.00–16.00 w ramach BIAŁEGO TELEFONU dla osób dotkniętych przemocą – tel. 517 096 680

Prawnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w czwartki w trybie stacjonarnym w godz. 8.00–14.00Konsultant ds. przeciwdziałania narkomanii porady w poniedziałki w trybie telefonicznym w godz.  8.00–13.00 oraz w piątki w trybie stacjonarnym w godz. 11.00–16.00 

Edukator dla rodziny porady we wtorki w trybie stacjonarnym w godz. 16.00-19.00

Prezydent Miasta Pruszkowa za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w Pruszkowskich szkołach  programy profilaktyczne kierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.  Nadal istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach i warsztatach profilaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniach i warsztatach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul.Helenowska 3a – Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

tel. 22 770 60 23, e-mail:profilaktyka@mopsruszkow.pl oraz u pedagogów szkolnych

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń:

PWR  – Program wzmacniania rodziny – program realizowany w oparciu o System Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego
obszar: wzmacnianie więzi w rodzinie,  ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.

Dzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodzice / opiekunowie.

Szkoła dla rodziców i wychowawcówprogram realizowany w oparciu o System Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

obszar: nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku
czas trwania: 2 realizacje po 10  spotkań trwających 3 godz. raz w tygodniu
grupa docelowa: 30 osób skierowanych przez pedagogów szkolnych zgłaszających trudności wychowawcze

Cyfrowe wychowanie – 6 webinarów w formie online trwające każdy po 1.5h w godzinach popołudniowych. Temat: Jak zadbać o dzieci wchodzące w świat cyfrowy, aby nie odbiło się to na ich zdrowiu i rozwoju, czas trwania: grupa docelowa: rodzice dzieci przedszkolnych, dzieci klas 1-3 i 4-8, razem ok. 300 osób

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  – Spotkania z rodzicami na terenie szkół i placówek. Temat  z obszaru rozpoznawania, interwencji i wsparcia dziecka w depresji „Jak ocalić skrzydła naszych dzieci? Wsparcie zdrowia psychicznego nastolatków i dzieci przedszkolnych dla rodziców dzieci nastoletnich” czas trwania: 10 spotkań po 3h, grupa docelowa: ok. 200 osób. Pozytywna Dyscyplina dla rodzicówwarsztaty skierowane do rodziców,  zgłaszających trudności wychowawcze i chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze czas trwania: 2 realizacje po 10  spotkań trwających 3 godz. raz w tygodniu

Zachęcamy do kontaktów z  instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin na terenie Gminy Miasta Pruszków adresy znajdziesz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie    w zakładce przemoc i kryzys w rodzinie.

Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu – Wsparcie nauczycieli w procesach wychowawczych czas trwania: dwie edycje szkolenia bazowego i jednego pogłębiającego,  razem 30 godzin, grupa docelowa: 60 osób -nauczyciele z przedszkoli

Pozytywna dyscyplina w szkole – Wsparcie nauczycieli w procesach wychowawczych czas trwania: jedna edycja szkolenia bazowego i jednego pogłębiającego,  razem 12 godzin, grupa docelowa: 20 osób -nauczyciele ze szkół podstawowych

Profilaktyka i interwencja kryzysowa w szkole. Opracowanie procedur interwencji kryzysowej nauczycieli, powołanie Szkolnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
czas trwania: 12 godzin,  grupa docelowa: 20 osób nauczyciele ze szkół podstawowych

Warsztaty kompetencji wychowawczych – mediacje jako zapobieganie przemocy rówieśniczej, czas trwania:  12 godzin warsztatowych, 3 spotkania pogłębiające i wspierające nauczycieli wdrażających procedury, grupa docelowa 20 osób nauczyciele ze szkół podstawowych

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content