Aktualnie czytasz
Obowiązek nauki w Pruszkowie

Obowiązek nauki w Pruszkowie

  • Obowiązek kontynuowania kształcenia do ukończenia 18. roku życia.
szkoła edukacja Pruszków

Realizacja następuje poprzez:

– uczęszczanie do szkoły
– udział w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w akredytowanych placówkach
– odbywanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
– pobieranie nauki w szkole wyższej

Art. 40 ust. 2 Prawa oświatowego stanowi, iż rodzice i opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie których dziecko ma miejsce zamieszkania, są zobowiązani do powiadomienia tego organu o sposobie realizacji tego obowiązku.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ miejscowy administracji publicznej właściwy do spraw edukacji może nałożyć na opiekuna prawnego dziecka karę grzywny w celu przymuszenia do realizowania tego obowiązku.

Oświadczenie o obowiązku nauki

RODO obowiązek nauki

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content