Aktualnie czytasz
Warsztaty postcovidowe dla uczniów pruszkowskich szkół podstawowych

Warsztaty postcovidowe dla uczniów pruszkowskich szkół podstawowych

Od początków koronawirusa (Covid-19) minęły już ponad 2 lata. Świat najpierw się zatrzymał w zdumieniu, potem działał według restrykcyjnych zasad, by finalnie zmienić funkcjonowanie nas wszystkich. Wirus odpuszczał i przypierał kilkakrotnie. Zestaw szczepień ochronnych wyhamował rozwój pandemii, ale my żyjemy nadal w rzeczywistości okołopandemicznej.

Jednym z objawów postcovidowych u dzieci i młodzieży jest zmniejszona koncentracja umysłu, słabsze przyswajanie wiedzy, poczucie wyalienowania, lęk przed odrzuceniem, obniżone poczucie własnej wartości. To tylko niektóre ze składowych długotrwałego stresu. Kolejnym, dużym problemem może być chroniczna samotność spowodowana długotrwałą izolacją i utratą więzi socjalnych lub wycofaniem się z życia społecznego.

Wzmocnienie dzieci i młodzieży staje się kluczowe. Przywrócenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego pomaga zbudować odporność indywidualną i społeczną.

Miasto Pruszków dzięki nagrodzie uzyskanej w konkursie NAJBARDZIEJ ODPORNA GMINA organizuje cykl warsztatów adresowanych do Mieszkańców. Jako pierwsze już od 14 listopada startują „Warsztaty dla szkół podstawowych w Pruszkowie: działania postcovidowe, prozdrowotne «Zadbaj o zdrowie – swój dobrostan, pozytywny stan emocjonalny oraz koncentrację umysłu» – warsztaty stacjonarne”.

Warsztaty prowadzone m.in. metodą dr D. Hawkinsa mają na celu pomoc dzieciom i młodzieży wzmocnić się mentalnie, bardziej skoncentrować swoją uwagę i zdyscyplinować umysł na efektywnej nauce, a przede wszystkim wzmocnić stan zdrowia, szczególnie psychicznego.

W ramach projektu w pruszkowskich szkołach miejskich prowadzone będą przez Aleksandrę Warsztocką, coacha, trenerkę umiejętności „miękkich”, warsztaty stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych. Harmonogramy zajęć ustalone zostaną przez dyrekcję poszczególnych placówek. Zaplanowano udział 150 dzieci z każdej szkoły w grupach maksymalnie 50-osobowych. Warsztaty mają na celu wzmocnienie mentalne i psychiczne. Elementem zajęć będą ćwiczenia oddechowe i kinezjologiczne, aby zadbać o swój dobrostan, pozytywny stan emocjonalny oraz zwiększenie koncentracji uwagi (w związku m.in. z mgłą postcovidową) i poprawienie efektywności zarządzania czasem.

Pragniemy zaszczepić ideę dbania o siebie, o siebie nawzajem, rozpoznawania obszarów wymagających wsparcia i pomocy. Zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne jest wartością, o którą należy zadbać.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content