Aktualnie czytasz
Rekrutacja do żłobków 2020/2021

Rekrutacja do żłobków 2020/2021

złobek w Pruszkowa

Rekrutacja dzieci do żłobków obejmuje dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapisy za pomocą systemu elektronicznego będą odbywały się:
od 16 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają:
„Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 6 marca 2020 r.  do godz. 16.00.
Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica);
  4. niepełnosprawność jednego rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  5. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  6. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica).

Podstawa prawna

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali dyrektorzy pruszkowskich placówek i Wydział Edukacji pod nr telefonów:

Żłobek Miejski Nr 1
tel. 22-758 81 32

Żłobek Miejski Nr 2
tel. 22-299 16 14, 22-299 16 10

Żłobek Miejski Nr 3
tel. 22-299 35 53

Urząd Miasta Pruszkowa – Wydział Edukacji
tel. 22-735 87 54
,
tel. 22-735 87 32

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w roku 2020-2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content