Aktualnie czytasz
Zawiadomienie o małym grancie

Zawiadomienie o małym grancie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, KRS 0000163346, z siedzibą ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „IOB & DiaEuro 2023 Mistrzostwa Europy w Piłkę Nożną dla Diabetyków” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 03.04.2023 r. do dnia 25.06.2023 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 06 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05 800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

LINK do BIP

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content