Aktualnie czytasz
Teleopieka dla Mieszkańców Pruszkowa: wsparcie dla osób samotnych

Teleopieka dla Mieszkańców Pruszkowa: wsparcie dla osób samotnych

Miasto Pruszków wprowadza innowacyjną usługę teleopieki, w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, dedykowaną: osobom starszym, schorowanym, po hospitalizacji, z chorobami przewlekłymi, niesamodzielnym oraz z niepełnosprawnościami. Celem wdrożenia teleopieki jest dostarczenie wsparcia w formie nowoczesnego systemu opieki w warunkach domowych.

Dla kogo przeznaczona jest teleopieka?

Usługa teleopieki jest skierowana do osób pozostających samotnie w domu, które wymagają stałego wsparcia i nadzoru. Przede wszystkim adresowana jest do osób starszych, z ograniczeniami ruchowymi lub intelektualnymi, a także tych, które doznały udaru lub zawału. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, teleopieka łączy nowoczesność z indywidualnym podejściem, zapewniając jednocześnie opiekuna personalnego.

Jak działa teleopieka?

Teleopieka opiera się na zastosowaniu konkretnych urządzeń, które są dostosowane do potrzeb i sytuacji życiowej każdej osoby korzystającej z tej usługi. Wśród tych urządzeń znajdują się m.in. urządzenia ubieralne z przyciskiem SOS, a także czujniki gazu, tlenku węgla i skrzynki na klucze, odpowiednio dostosowane do grupy docelowej. Część z tych urządzeń wyposażona jest również w sygnał GPS umożliwiający zlokalizowanie osoby wymagającej natychmiastowego wsparcia medycznego. Montaż sprzętu odbywa się w miejscu zamieszkania podopiecznego, przeprowadzany przez wykwalifikowany personel techniczny i medyczny. Każda osoba otrzymuje szczegółowe informacje na temat obsługi posiadanych urządzeń. Dzięki funkcji „ALARM”, operator teleopieki może szybko podjąć odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznemu, zarówno w zakresie zdrowia, jak i życia.

Osoby objęte usługą teleopieki mają zapewnione:

· wykonanie czynności przygotowawczych do rozpoczęcia usługi

· stałe monitorowanie i analiza sygnałów

· interwencje i reakcja na sygnały alarmowe

· okresowe rozmowy telefoniczne

· serwis i obsługę urządzeń w trakcie umowy

Koszty i organizacja usługi

Usługa teleopieki jest płatna, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Pruszkowa uchwałą w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z tej usługi. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostępne są w tabeli, która znajduje się tutaj.

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w warunkach domowych to priorytet teleopieki w Pruszkowie. Dzięki tej innowacyjnej usłudze, mieszkańcy miasta mogą cieszyć się nie tylko nowoczesnym podejściem do opieki, ale także poczuciem bezpieczeństwa we własnym domu oraz poza nim.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Za koordynację świadczenia usługi teleopieki odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonów: 22 728 11 81 i 22 770 60 31. Dodatkowo, pytania można kierować na adres e-mailowy: sekretariat@mopspruszkow.pl.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content