Aktualnie czytasz
Mały grant „Z podwórka na bieżnię w Pruszkowie”

Mały grant „Z podwórka na bieżnię w Pruszkowie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Z podwórka na bieżnię w Pruszkowie” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 10.07.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Mały grant – Fundacja Wychowanie przez Sport – „Z podwórka na bieżnię w Pruszkowie” – Małe granty 2023 rok – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content