Aktualnie czytasz
Mały grant – Szkolenie obsługi defibrylatora

Mały grant – Szkolenie obsługi defibrylatora

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, KRS 0000664144, NIP 5242822122, z siedzibą ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-039 Warszawa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie obsługi Automatycznego Defibrylatora AED dla mieszkańców Miasta Pruszków” z dofinansowaniem w kwocie brutto 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 20.11.2023 r. do dnia  19.12.2023 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 26.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05‑800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Link do BIP: Mały grant – Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska pod nazwą: „Szkolenie obsługi Automatycznego Defibrylatora AED dla mieszkańców Miasta Pruszków” – Małe granty 2023 rok – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content