Aktualnie czytasz
Konsultacje publiczne – Program Stop Smog

Konsultacje publiczne – Program Stop Smog

smog w Pruszkowie

Zmiany we wsparciu gmin w zakresie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – będą tematami spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które będzie okazją do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażenia opinii. Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa z jednej strony proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieefektywnych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie (tzw. Program Stop Smog). Z drugiej strony planowane jest uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której będą gromadzone jednolite i uspójnione dane w skali całego kraju dotyczące źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. CEEB zostanie utworzony ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)”.

Szczegółowe informacje w zakresie projektowanej ustawy, wraz z pełną dokumentacją, dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ramowy program spotkania:

10:30-10:45 – początek i otwarcie spotkania
10:45-13:15 – przedstawienie projektu w zakresie Programu Stop Smog oraz dyskusja
13:15-14:15 – przerwa
14:15-16:45 – przedstawienie projektu w zakresie CEEB oraz dyskusja
16:45-17:00 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Sala pod Kopułą.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu email uczestnika, należy przesyłać na adres sekretariatdgn@mr.gov.pl w terminie do 3 lutego 2020 r.

Uwagi i opinie do projektowanych zmian można również drogą elektroniczną na adres sekretariatdgn@mr.gov.pl – do dnia 19 lutego br.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content