Aktualnie czytasz
Mały grant na „Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach użytkowych”

Mały grant na „Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach użytkowych”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację Czas Tradycji, KRS 0000318395, z siedzibą w Warszawie, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach użytkowych” z dofinansowaniem w kwocie brutto 3.020,00 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 08.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 06 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05 800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

więcej na stronie https://bip.um.pruszkow.pl/

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content