Aktualnie czytasz
Walory inwestycyjne

Walory inwestycyjne

 • Gospodarka przestrzenna w Pruszkowie
plany przestrzenne

W mieście Pruszkowie obowiązuje 59 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie 82% powierzchni miasta (ponad 15 km2).

W chwili obecnej trwa sporządzanie 28 planów miejscowych, z czego 20 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 8 obejmuje nowe obszary.

Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi ok. 214,8 ha (11,2% powierzchni miasta), a nowo sporządzane plany o swoim zasięgiem obejmują ok 5% powierzchni miasta.  Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie stanowić ok. 85 % powierzchni całego miasta.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Walory inwestycyjne Pruszkowa

Na atrakcyjność inwestycyjną Pruszkowa wpływają następujące czynniki:

 1. bliskość Warszawy i szybkie połączenia komunikacyjne drogowe i kolejowe,
 2. położenie blisko szlaków komunikacyjnych wschód-zachód oraz północ-południe,
 3. wykwalifikowana siła robocza,
 4. rozwinięte instytucje otoczenia biznesu (ponad 20 banków, Inspektorat ZUS, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy),
 5. działające biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, finansowego, firmy leasingowe i maklerskie,
 6. dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna (razem placówki publiczne i niepubliczne: 10 żłobków, 15 punktów przedszkolnych, 29 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 5 szkół średnich, 1 szkoła wyższa),
 7. wysoki poziom aktywności gospodarczej,
 8. dobry klimat społeczny (rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego).
 9. atrakcyjność inwestycyjna miasta znacznie podniesiona dzięki autostradzie A2 z węzłami Konotopa i Pruszków oraz dróg ekspresowych S-2, S-7 i S-8,
 10. uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 11. organizacja komunikacji miejskiej i połączeń z Warszawą,
 12. zwiększone wydatki bieżące na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej
 13. dbanie o bezpieczeństwo (zainstalowanie monitoringu wizyjnego).
 14. sieć prawie 100 punktów dostępowych do publicznego szerokopasmowego internetu.

 

Położenie geograficzne – 200 48’ E, 52010’ N, 100 m n.p.m.

Województwo – mazowieckie

Powiat – pruszkowski

Odległość od centrum Warszawy – 18 km

Liczba mieszkańców miasta – 59.035

Całkowity obszar miasta 1.919 ha

Własność gruntów na terenie miasta:

gmina  23 %
Skarb Państwa 23 %
PKP 4 %
wojsko 0 %
kościół 1 %
podmioty prywatne 46 %
inni 3 %

Więcej informacji o planach zagospodarowania przestrzennego na stronie BIP Urzędu Miasta Pruszkowa.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content