Aktualnie czytasz
Program Ciepłe mieszkanie – dotacja dla budynków wielorodzinnych

Program Ciepłe mieszkanie – dotacja dla budynków wielorodzinnych

Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który wypłaca środki finansowe potrzebne do zorganizowania naboru.

Aby Gmina uzyskała środki zewnętrzne do wypłaty dotacji, niezbędne jest przeprowadzenie ankiety określającej zapotrzebowanie mieszkańców.

W związku z powyższym przygotowaliśmy wstępną deklarację (ankietę) wyrażającą chęć skorzystania z ww. dofinansowania.

Ankietę można wypełnić i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kraszewskiego 14/16 do 20 listopada 2023 r. lub przesłać skan na adres mail srodowisko@miasto.pruszkow.pl Ankietę można również otrzymać w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju 13.

Szczegółowe informacje o programie
Ankieta w wersji do wydruku

DEKLARACJA NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W PROGRAMIE, A JEJ ZŁOŻENIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA!

Zakres programu

Koszty kwalifikowane

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content