Aktualnie czytasz
Informacja z rozprawy administracyjnej w sprawie dotyczącej remontu jazu

Informacja z rozprawy administracyjnej w sprawie dotyczącej remontu jazu

13 marca br. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odbyła się rozprawa administracyjna w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny stanu technicznego jazu na Utracie. Na rozprawę stawiły się wszystkie strony postępowania. Postanowieniem nr 808/2022 z dnia 10 maja 2022r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obowiązek wykonania oceny dotyczącej stanu technicznego jazu. Ocena taka została wykonana i przekazana do organu prowadzącego postępowanie. Razem z oceną techniczną sporządzony został protokół z kontroli okresowej rocznej oraz pięcioletniej przez osobę posiadającą specjalistyczne uprawnienia budowlane. Uwzględniono również zapisy opracowania wykonanego na zlecenie Miasta Pruszkowa przez SGGW pt. Inwentaryzacja urządzeń wodnych ze wskazaniem niezbędnych prac remontowych i zaleceniami eksploatacyjnymi. Mając na uwadze zapisy zawarte w dwóch przedłożonych organowi opracowaniach podczas dyskusji dążono do ustalenia zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych. W wyniku składania szczegółowych wyjaśnień przez strony oraz po analizie wszystkich zgromadzonych dokumentów w powyższej sprawie spisano ustalenia w postaci protokołu. W wyniku wszystkich dokonanych ustaleń zostanie wydana przez Nadzór Budowlany decyzja nakładająca obowiązek przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego jazu i wyeliminowania mogącego wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa. Obowiązek ten zostanie nałożony na właściciela urządzenia tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia zawarte w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Miasto Pruszków zadeklarowało współpracę z zakresie koniecznych do wykonania prac związanych z remontem jazu.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content