Aktualnie czytasz
XXXI Świąteczny Turniej Minikoszykówki – mały grant

XXXI Świąteczny Turniej Minikoszykówki – mały grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków, KRS 0000339557; NIP 5342432780, z siedzibą ul. Polna 23, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XXXI Świąteczny Turniej Minikoszykówki” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 04.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 18.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05 800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

LINK BIP: Mały grant – Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków – „XXXI Świąteczny Turniej Minikoszykówki” – Małe granty 2023 rok – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content