Aktualnie czytasz
Małe Granty – pływanie – zawiadomienie

Małe Granty – pływanie – zawiadomienie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczone oferty złożone przez Uczniowski Klub Sportowy KAPRY-ARMEXIM Pruszków, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadań publicznych pod nazwą:

1. „i ty możesz zostać Olimpijczykiem II” – z dofinansowaniem w kwocie brutto 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 8.06.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Treść zawiadomienia

2. „Pruszkowska Liga Pływacka Wiosna” – z dofinansowaniem w kwocie brutto 4.830,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 8.06.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Treść zawiadomienia

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content