Aktualnie czytasz
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Spotkanie rozmowy z prezydentem

Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanych dalej „Konkursami”.
Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content