Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne stanowią poważną pozycję dochodów budżetu Miasta Pruszkowa.
Wśród  podatków i opłat lokalnych należ wskazać, przede wszystkim:
podatek od nieruchomości,
podatek rolny,
podatek leśny,
podatek od środków transportowych,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płacenie tych podatków zapewnia odpowiedni poziom dochodów Miasta, a tym samym wpływa na określenie odpowiedniej kategorii oraz wysokości wydatków zapewniających realizację  potrzeb mieszkańców Miasta.

Szanowni Mieszkańcy

Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 r. nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2016 i 2017.
Zmianie nie uległy także formularze deklaracji i informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”

UWAGA !!!

Na decyzjach w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i na niektórych decyzjach w sprawie wymiaru podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego znajduje się zapis  „INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO …...................." . Dodatkowo będzie przystawiona pieczęć „UWAGA!!! INDYWIDUALNY NUMER KONTA dla nieruchomości".

Wpłat należy dokonywać na podany w decyzji „INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO" konkretnej nieruchomości.