Wykaz planów miejscowych

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE
L.p.
Uchwała
W sprawie
Publikacja
1. Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/456/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pruszkowie ograniczonego ulicami: Partyzantów - Al. Dwudziestolecia - granicą administracyjną miasta - torami kolejki WKD
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 23 z dn. 24.04.1998 poz.71
  tekst planu (2,63 MB)  
  rysunek planu (3,95 MB)  
2. Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/458/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami 3-go maja, Ciechanowską i Poznańską
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998 poz.148
  tekst planu (0,6 MB)  
  rysunek planu (5,99 MB)  
  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/379/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 17.08.2005 r. poz. 6166
  tekst planu (0,7 MB)  
  rysunek planu (0,7 MB)  
  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/419/05 z dnia 24.11.2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LVII/458/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5 lutego 1998 r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 09.01.2006 r. poz. 125
  tekst planu (0,4 MB)  
3.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/278/2000 z dnia 14.09.2000
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - Etap I połączenie ulicy Bolesława Prusa z Komorowską
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 z dn. 20.11.2000 poz. 1317
  tekst planu (0,4 MB)  
  rysunek planu (0,5 MB)  
4. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/485/02 z dnia 25.04.2002 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa 
(obszar Gąsin Przemysłowy)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dn. 11.07.02 poz. 4097
  tekst planu (2,82 MB)  
  rys. cz. 1 (4,63 MB)rys. cz. 2 (3,49 MB)  
5. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/545/2002 z dnia 19.09.2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wyględówek” Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 272 z dn. 19.10.2002 poz. 7056
  tekst planu (0,8 MB)  
  rysunek planu (0,6 MB)  
6. Uch. Rady Miejskiej Nr XXV/269/04 z dnia 28.10.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kościelna - Berenta - Komorowska - Ceramiczna - Bolesława Prusa - Kościelna („Kwartał Porcelit”) Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 286 z dn. 24.11.2004 poz. 7778
  tekst planu (1,54 MB)  
  rysunek planu (1,49 MB)  
7. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/288/04 z dnia 25.11.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa (obszar Ceramiczna - Komorowska - Gordziałkowskiego - Prusa) Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305 z dn. 13.12.2004 poz.8893
  tekst planu (2,54 MB)  
  rys. 1 cz. 1 (4,75 MB), rys. 1 cz. 2 (2,76 MB),
rys. 2 (0,43 MB)
 
8.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIII/378/05 z dnia 29.06.2005
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej - Polna - Ceramiczna - Komorowska - Armii Krajowej w Pruszkowie
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 7.08.2005 poz. 6165
  tekst planu (1,28 MB)  
  rysunek planu (0,4 MB)  
9. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/420/05 z dnia 24.11.05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Wyględówek w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 9.01.2006 poz. 126
  tekst planu (3,46 MB)  
  rysunek planu (3,33 MB)  
10. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/517/06 z dnia 31.08.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214 z dn. 20.10.2006 poz. 8120
  tekst planu (1,99 MB)  
  rysunek planu (3,69 MB)  
11. Uch. Rady Miejskiej Nr IX/83/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 poz. 3318
  tekst planu (0,8 MB)  
  rysunek planu (2,10 MB)  
12. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/328/09 z dnia 27.08.2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kwartał - Przy parku” w Pruszkowie Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4641
  tekst planu (0,4 MB)  
  rysunek planu (2,37 MB)  
13. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/329/09 z dnia 27.08.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
(obszar Tworki)
Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4642
  tekst planu (0,8 MB)  
  rysunek planu (4,0 MB)  
  Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/310/2013 z dnia 6.06.2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.07.2013 r. poz. 8425
  tekst planu (0,3 MB)  
  rysunek planu (0,2 MB)  
  Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.196.2016 z dnia 28.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - przy ulicy Partyzantów Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 r. poz. 7438
  tekst i rysunek planu (2,0 MB)  
14. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357
  tekst planu (0,5 MB)  
  rysunek planu (3,10 MB)  
15. Uch. Rady Miejskiej Nr XLI/388/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Staszica” Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 z dn. 12.03.2010 poz. 778
  tekst planu (1,20 MB)  
  rysunek planu (3,15 MB)  
16. Uch. Rady Miejskiej Nr L/445/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Targowa Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 310
  tekst planu (0,5 MB)  
  rysunek planu (3,16 MB)  
  Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/334/2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Targowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.11.2013 poz. 11684
  tekst planu (0,8 MB)  
  rysunek planu (1,68 MB)  
17. Uch. Rady Miejskiej Nr L/446/10 z dnia 30.09.2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IV Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 311
  tekst planu (0,5 MB)  
  rysunek planu (5,03 MB)  
 Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI.280.2016 15.12.2016w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Żbików IVDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2017 poz. 1095
  tekst planu (0,5 MB) 
18. Uch. Rady Miejskiej Nr X/78/2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa - obszar Okopowa Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171 z dn. 19.09.2011  poz. 5367
  tekst planu (1,94 MB)  
  rysunek planu (3,41 MB)  
19. Uch. Rady Miejskiej Nr XIII/114/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin mieszkaniowy” w Pruszkowie - obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 235 z dn. 22.12.2011  poz. 8229
  tekst planu (4,01 MB)  
  rysunek planu (3,48 MB)  
20. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/236/2012 z dnia 8.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin mieszkaniowy” w Pruszkowie - obszar III Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012 poz. 8804
  tekst planu (1,00 MB)  
  rysunek planu (5,63 MB)  
21. Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/237/2012 z dnia 8.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012  poz. 8805
  tekst planu (4,54 MB)  
  rysunek planu (15,4 MB)  
22. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/311/2013 z dnia 6.06.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie - obszar II Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14.08.2013  poz. 9259
  tekst planu (1,02 MB)  
  rysunek planu (7,57 MB)  
23. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III - przy autostradzie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1029
  tekst planu (0,9 MB)  
  rysunek planu (4,07 MB)  
24. Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIX/355/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1026
  tekst planu (2,49 MB)  
  rysunek planu (1,22 MB)  
25. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014  poz. 7923
  tekst planu (4,07 MB)  
  rysunek planu (4,01 MB)  
  UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.105.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.07.2014  poz. 7120
26. Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/426/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7036
  tekst planu (8,84 MB)  
  rysunek planu (8,21 MB)  
  UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.91.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.07.2014  poz. 6457
  Uch. Rady Miejskiej Nr XIV.140.2015 z dnia 3.12.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.02.2016  poz. 1697
  tekst planu (0,20 MB)  
27. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin - część 1 Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7037
  tekst planu (9,13 MB)  
  rysunek planu (8,65 MB)  
28. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/437/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - część obszaru Żbików IV Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.09.2014  poz. 8264
  tekst planu (0,9 MB)  
  rysunek planu (1,63 MB)  
29. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/440/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - osiedle Bolesława Prusa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.09.2014 poz. 8389
  tekst planu (3,0 MB)  
  rysunek planu (3,28 MB)  
30. Uch. Rady Miejskiej Nr XLVII/452/2014 z dnia 28.08.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików II etap 2 Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.10.2014 poz. 9836
  tekst planu (0,9 MB)  
  rysunek planu (10,9 MB)  
31. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/468/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11531
  tekst planu (0,9 MB)  
  rysunek planu (7,10 MB)  
32. Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/469/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Plantowa Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11648
  tekst planu (1,27 MB)  
  rysunek planu (6,81 MB)  
33. Uch. Rady Miejskiej Nr IX.81.2015 z dnia 25.06.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - obszar II Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.08.2015 poz. 7161
  tekst i rysunek planu (1,34 MB)  
  UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.160.2015.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.08.2015 poz. 7161
34. Uch. Rady Miejskiej Nr XIV.139.2015 z dnia 3.12.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.02.2016 poz. 1696
  tekst planu (0,5 MB)  
  rysunek planu (1,59 MB)  
35. Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.198.2016 z dnia 28.04.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - obszar I Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 26.07.2016 poz. 7074
  tekst planu (12,5 MB)  
  rysunek planu (6,03 MB)  
36. Uch. Rady Miejskiej Nr XX.226.2016 z dnia 9.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7439
  tekst planu (14,5 MB)  
  rysunek planu (8,50 MB)  
37. Uch. Rady Miejskiej Nr XX.228.2016 z dnia 9.06.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7440
  tekst i rysunek planu (7,52 MB)  
38. Uch. Rady Miejskiej Nr XXI.239.2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy - GroblowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.09.2016 poz. 7925
  tekst planu (3,41 MB) 
  rysunek planu (3,39 MB) 
39.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII.294.2017 z dnia 26.01.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa - StalowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.03.2017 poz. 2673
  tekst planu (1,82 MB) 
  rysunek planu (1,57 MB) 
40.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII.295.2017 z dnia 26.01.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa - AkacjowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.03.2017 poz. 2676
  tekst planu (1,32 MB) 
  rysunek planu (1,31 MB) 
41.Uch. Rady Miejskiej Nr XXX.320.2017 z dnia 30.03.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar IIIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.05.2017 poz. 4846
  tekst planu (5,52 MB) 
  rysunek planu (1,61 MB) 
42.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXI.330.2017 z dnia 27.04.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa - Staszica IIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 19.06.2017 poz. 5410
  tekst planu (2,98 MB) 
  rysunek planu (2,23 MB) 
43.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIII.349.2017 z dnia 1.06.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa - OłówkowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.08.2017 poz. 6591
  tekst planu (2,29 MB) 
  rysunek planu (1,84 MB) 
44.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV.359.2017 z dnia 29.06.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  Żbików-Bąki w Pruszkowie - KorczakaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.08.2017 poz. 6782
  tekst planu (2,34 MB) 
  rysunek planu (4,07 MB) 
45.Uch. Rady Miejskiej Nr XL.406.2017 z dnia 30.11.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru „Gąsin  Mieszkaniowy” w Pruszkowie - obszar IVDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.01.2018 poz. 847
  tekst planu (14,9 MB) 
  rysunek planu (14,3 MB) 
46.Uch. Rady Miejskiej Nr XL.407.2017 z dnia 30.11.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta  Pruszkowa - Żbików II etap 2 - BaczyńskiegoDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.01.2018 poz. 848
  tekst planu (1,74 MB) 
  rysunek planu (4,27 MB)