Szanowni Mieszkańcy Gąsina!

Sobota, 11 Listopada 2017, 12:28

Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński serdecznie zaprasza Mieszkańców Gąsina oraz wszystkie zainteresowane osoby (przedsiębiorców, właścicieli działek) na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa” oraz w związku z przystąpieniem do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - „Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska”.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie przy ul. Pływackiej 16.

Przedmiotem spotkania będzie prezentacja i ponowne omówienie projektu planu miejscowego „Szmaragdowa”, w którym m.in. uwzględniono również stanowisko Powiatu Pruszkowskiego w zakresie funkcji powiatowej drogi ulicy Promyka jako drogi zbiorczej  oraz dyskusja nad przyszłymi rozwiązaniami w projekcie planu „Inżynierska” z uwzględnieniem potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, interesu publicznego i interesów prywatnych.

Zmierzając do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  mieszkańców Gąsina Mieszkaniowego i Pruszkowa podjęto decyzję  o zachowaniu korytarza planowanej ulicy tzw. „Nowo Inżynierskiej” o szerokości 14,0 m w liniach rozgraniczających.

Zaproszenie - pobierz

Mieszkańcy Dzielnicy Gąsin - odpowiedź na petycje - pobierz

Krystyna Sławińska
Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki
i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Pruszkowa