Studium Uwarunkowań na Tworkach

Piątek, 12 Stycznia 2018, 14:30

Dnia 10 stycznia 2018r. w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Topolowej 10 w Pruszkowie odbyło się pierwsze z sześciu zaplanowanych spotkań z mieszkańcami dotyczących opracowanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Spotkanie prowadził Prezydent Miasta Pruszkowa  Pan Jan Starzyński.

Projekt Studium zaprezentowała mgr inż. arch. Anna Markert, która w łatwo przyswajalny sposób przedstawiła problematykę dokumentu planistycznego jakim jest Studium.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa - Pan Michał Landowski, Radni Miasta Pruszkowa, pracownicy Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta, Mieszkańcy Pruszkowa, którzy mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia swoich  wniosków do przedstawianego dokumentu.

W ramach spotkania Wszyscy zainteresowani mieli możliwość dowiedzieć się dlaczego konsultacje są organizowane, jaki będą miały przebieg oraz dlaczego projekt ww. dokumentu jest tak istotny i ważny dla Miasta Pruszkowa.

Spotkanie było bardzo owocne, oprócz tematyki związanej ze Studium Uwarunkowąń poruszone zostały inne tematy istotne dla Mieszkańców obszaru TWORKI i nie tylko, na które bezpośrednio odpowiadał Prezydent Miasta Pruszkowa.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Pruszkowa oraz inne zainteresowane tematyką Studium osoby na kolejne zaplanowane spotkania.

Krystyna Sławińska
Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Pruszkowa

PREZENTACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ (pobierz)

Harmonogram spotkań konsultacyjnych i dyskusji publicznej:

LP MIEJSCE SPOTKANIA DATA GODZINA
1. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Topolowa 10
(wnioski - konsultacje społeczne)
10.01.2018
(środa)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
2. Przedszkole Niepubliczne „Jedynka"
ul. Sadowa 62
(wnioski - konsultacje społeczne)
30.01.2018
(wtorek)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
3. Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Mostowa 6
(wnioski - konsultacje społeczne)
07.02.2018
(środa)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
4. Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej
ul. Pływacka 16
(uwagi - wyłożenie)
28.02.2018
(środa)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30
5. Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jasna 2
(uwagi - wyłożenie)
07.03.2018
(środa)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30
6. Szkoła Podstawowa nr 6
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Lipowa 31
(uwagi - wyłożenie)
15.03.2018
(czwartek)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa:

TOM I - UWARUNKOWANIA  - TEKST (pobierz)

TOM I - UWARUNKOWANIA  - RYSUNKI

TOM II - KIERUNKI - TEKST (pobierz)

TOM II - KIERUNKI - RYSUNKI

Prognoza oddziaływania na środowisko (pobierz)

Zaproszenie na konsultacje (pobierz)