Prace remontowe w kwaterze wojennej

Poniedziałek, 20 Marca 2017, 13:13

Gmina Miasto Pruszków otrzymała od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 250 000 zł na realizację prac remontowych w kwaterze wojennej ofiar Powstania Warszawskiego, zlokalizowanej na terenie cmentarza przyszpitalnego w Pruszkowie – Tworkach.

Prowadzone prace będą polegały na wymianie betonowych krzyży i obrzeży, przebudowie całych grobów z krzyżami betonowymi, remoncie krzyży metalowych, wymianie tabliczek epitafijnych, wykonaniu upamiętnienia w formie postumentu, wysypaniu grysem alejek oraz ułożeniu kostki na chodniku głównym.

Prace objęte dofinansowaniem stanowią końcowy etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez Gminę na tym obiekcie. W 2016 r. ze środków własnych Miasta wyremontowano  5 rzędów mogił oraz wykonano postument upamiętniający ofiary.

Oprócz modernizowanej kwatery wojennej ofiar Powstania Warszawskiego na terenie szpitala Tworki znajduje się także kwatera poległych żołnierzy Września 1939 r.

Szczegółowe informacje:
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
Tel.: 22 735 87 28