Nowe drogi rowerowe

Środa, 11 Lipca 2018, 14:37

11 lipca 2018 r. Zastępcy Prezydenta Pruszkowa - Andrzej Kurzela i Michał Landowski podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa tras rowerowych w Gminie Mieście Pruszków”.

Podpisana umowa określa budowę dwóch nowych odcinków:
- odcinka PR1: ul Waryńskiego - ul. Mostowa
- odcinka PR5: ul. Działkowa  - Al. Wojska Polskiego

Budowa tras rowerowych realizowana jest w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” i współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nowymi odcinkami dróg rowerowych będziemy mogli jeździć jeszcze w tym roku.