Budowa ulicy Cmentarnej

Środa, 16 Maja 2018, 12:07

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Cmentarnej.

Ulica zyska nowy przebieg i połączy ulicę Gordziałkowskiego z ulicą 1-go Sierpnia.

Zakres prac będzie obejmował:

  • budowę jezdni
  • budowę chodnika
  • budowę parkingu przy ul. Gordziałkowskiego
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę oświetlenia ulicznego
  • budowę kanału technologicznego

Po podpisaniu umowy nastąpi wprowadzenie wykonawcy na teren budowy.

Termin zakończenia prac 30 września 2018 roku.

Koszt inwestycji 1 892 000,00 pln.

Szczegółowe informacje:
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
Tel.: 22 735 87 75