Projekt „Lubię się uczyć”

Środa, 13 Września 2017, 05:30

Miasto Pruszków zostało partnerem projektu „Lubię się uczyć” dofinansowanego z funduszy europejskich (RPMA.10.01.02-14-8063/17). Projekt jest adresowany do uczniów klas III-VI. Do projektu zostało wybranych dziewięć szkół, w tym cztery pruszkowskie (SP nr 2, 6, 9 i 10), pozostałe z gmin Milanówek i Sochocin.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 1310 uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych 40 nauczycieli.

Działania realizowane w ramach projektu będą podzielone na cztery moduły:

  1. Zajęcia dydaktyczne, a w tym zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, kółka zainteresowań, w tym z robotyki, programowania i przedmiotów ścisłych, zajęcia  z rozwoju kompetencji osobistych i umiejętności teleinformatycznych.
  2. Szkolenia dla nauczycieli.
  3. Zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla wytypowanych przez gminy szkół.
  4. Stworzenie wirtualnej platformy edukacyjnej i interaktywnego oprogramowania do rozwijania zdolności logicznych.

Całkowita wartość projektu to 1 991 196 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 592 956,80 zł.

Stanowisko ds. funduszy europejskich UM
t.: 22 - 735 87 38