Informacje UE

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Rewitalizacja - Raport z konsultacji społecznych

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa, miło mi poinformować, o zakończeniu kolejnego etapu prac na Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa.

W dniach od 26 listopada 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. odbyły się konsultacje:

 1. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 2. Projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

 • projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026,
 • mapy przedstawiającej podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji,
 • listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa,
 • Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – Zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta.

Konsultacje odbywały się w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@miasto.pruszkow.pl,
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
  c) samodzielnie do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do Kancelarii Podawczej;
 2. spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, w formie spacerów studyjnych oraz warsztatów, umożliwiających zgłoszenie uwag do dokumentów, zwrócenie uwagi na miejsca oraz obiekty, które wymagają podjęcia szczególnych działań, a także podjęcie dyskusji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji i zgłoszenie swoich propozycji.

Spacery studyjne odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach 14:00-15:30, rozpoczynając się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r. w godzinach 10:00-12:00, rozpoczynając się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przechodząc wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, ul. Kopernika, ul. Lipowa, ul. Hubala 5.

Warsztaty odbyły się:
a) w dniu 14 grudnia 2016 r., w budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie, przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, w godzinach 15:30-17:00 – warsztaty te były dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom Urzędu Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucjom współpracującym przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji,
b) w dniu 17 grudnia 2016 r., w budynku Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5, w godzinach 12:00-14:00 – te warsztaty były dedykowane w szczególności mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji;

Chciałbym tą droga serdecznie podziękować za udział w konsultacjach.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Galerie zdjęć

Spacer studyjny 14.12.2016

Spacer studyjny 17.12.2016

Warsztaty 14.12.2016

Warsztaty 17.12.2016

***

Rewitalizacja - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!
Miło mi poinformować, iż od 26.11.2016 r. do 27.12.2016 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026 wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym zapraszam Państwa na spacery studyjne oraz warsztaty w dniach 14.12.2016 r. i 17.12.2016 r.

Dnia 14.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania na obszarze rewitalizacji oraz do pracowników Urzędu Miasta w Pruszkowie, jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji współpracujących przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

W godzinach 14:00-15:00 odbędzie się spacer studyjny, który rozpocznie się przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 i przejdzie wyznaczoną trasą:ul.J. I. Kraszewskiego, ul. B. Prusa, ul. Niecała, ul. W. Drzymały, al. Niepodległości, ul. B. Prusa, ul. Kościelna, ul. S. Berenta, al. Armii Krajowej, ul. Hubala, ul. J. I. Kraszewskiego. W trakcie spaceru uczestnicy będą mieć okazję, aby zgłosić swoje uwagi do dokumentów, zwrócić uwagę na miejsca oraz obiekty, które szczególnie wymagają podjęcia działań, a także podjąć dyskusję na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wspólnie zastanowimy się, w jakim kierunku powinna zmieniać się rewitalizowana przestrzeń oraz od czego należy rozpocząć te zmiany.

Następnie, w godzinach 15:00-17:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 odbędą się warsztaty.

Dnia 17.12.2016 r. odbędzie się spacer studyjny oraz warsztat skierowany do mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

W godzinach 10:00-12:00, w ramach „Soboty z Prezydentem" odbędzie się spacer studyjny z Prezydentem Miasta Janem Starzyńskim, który rozpocznie się przy filii Biblioteki Miejskiej nr 4 przy ul. Chopina 1a i przejdzie wyznaczoną trasą: ul. Szczęsna, ul. Przemysłowa, ul. Ołówkowa, ul. Mokra, ul. Stalowa, ul. Sienkiewicza, Stacja PKP, ul. Kościuszki, Park obok Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa, ul. Kopernika, ul. Lipowa. Spacer studyjny zakończy się przy ul. Hubala 5.

Następnie w godzinach 12:00-14:00 przy ul. Hubala 5 w Sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury odbędą się warsztaty.

Poniżej link do mapy w Google, która obrazuje dwie trasy spaceru

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s7R8PfQreSj1srWku2COuO3GTBw&ll=52.16850971961553%2C20.809945449999987&z=14

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniający wyniki konsultacji społecznych, zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Stanie się on podstawą do aplikacji o środki finansowe, wspierające poprawę jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Konsultowane dokumenty oraz formularze służące do zgłaszania uwag dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszków (http://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/konsultacje-spoleczne). Ponadto, na stronie internetowej dostępna jest także ankieta internetowa pozwalająca zgłosić własne przedsięwzięcie rewitalizacyjne i ocenić Gminny Program Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Rewitalizacja

 Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!

W związku z rozpoczynającymi się konsultacjami społecznymi, prowadzonymi w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Pruszkowa", chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w ankiecie internetowej, dotyczącej jakości warunków życia w mieście Pruszków.

Państwa udział w badaniu przyczyni się do zaplanowania działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, a tym samym do wyboru projektów odpowiadających na potrzeby mieszkańców jak również inwestycji miejskich wpływających na poprawę zdegradowanej tkanki miasta.

Ankieta jest opracowana z myślą o mieszkańcach miasta, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, prowadzących swoją działalność na terenie Pruszkowa, w celu poznania potrzeb oraz oczekiwań wszystkich zainteresowanych, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji miasta.

Ankieta dostępna jest przez cały okres trwania konsultacji społecznych tj. w okresie od 16.07.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. do godz. 16:00.

Proszę wybrać, jaki związek łączy Pana/Panią z miastem, a następnie przejść do odpowiedniej ankiety:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

***

Szanowni Państwo,
Z radością informuję, że złożony przez Miasto Pruszków wniosek o dotacje na realizację projektu pn: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Pruszków" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  
w kwocie 54 243,00 PLN.

Pruszków odnowa [re:witalizacja]

Całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi: 60 270,00 PLN
Wkład własny Miasta Pruszkowa wynosi: 6 027 PLN

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Więcej informacji