Urząd Skarbowy pomaga rodzinom wielodzietnym

Piątek, 6 Lutego 2015, 11:17

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, że Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, zobowiązało się do zwrotu przez organy podatkowe - w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z rocznego zeznania podatkowego rodzicowi/rodzicowi zastępczemu, korzystającemu z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci, spełniającemu warunki do przyznania uprawnień Karty Dużej Rodziny.

Warunek - zeznanie ma zostać złożone drogą elektroniczną.

 W naszym Urzędzie uzyskają Państwo pomoc merytoryczną w sprawach z zakresu wypełnienia i składania zeznań podatkowych oraz wysyłania ich za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego z uruchomionego w tym celu stanowiska z dostępem do aplikacji e-deklaracje.

Wszelkich informacji udzielają:
Pani Beata Czubak - tel.: 22 738 07 21,
Pani Monika Piekut - tel.: 22 738 07 05

Informacje można także uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszkowie przy ul. Staszica 1 - pok. 105 i 121 na I piętrze oraz na stronach internetowych  www.portalpodatkowy.gov.pl   lub  www.e-deklaracje.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego i Prezydent Pruszkowa zapraszają przedstawicieli rodzin wielodzietnych na spotkania, w czasie których pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą wypełniać zeznania podatkowe, umożliwią elektroniczne wysłanie zeznania oraz udzielą merytorycznych informacji dotyczących składania zeznań podatkowych.

Spotkania odbędą się w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie w dwóch terminach: 19 lutego o godz. 18.00 oraz 12 marca o godz. 18.00. 

Grażyna Zalewska
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie