Płaćmy podatki w Pruszkowie!

Wtorek, 24 Kwietnia 2018, 14:19

Szanowni Państwo!

Termin złożenia zeznań  podatkowych za rok 2017 na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 mija 30 kwietnia 2018 roku.

Roczne zeznanie podatkowe osoby fizyczne składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego - jeżeli mieszkają Państwo w Pruszkowie, to niezależnie od miejsca zameldowania  swoje zeznanie roczne mogą Państwo złożyć w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie podając adres zamieszkania w Pruszkowie.

W przypadku osób fizycznych objętych numerem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać aktualny adres zamieszkania, a organ podatkowy na tej podstawie zaktualizuje ten adres i zarejestruje Państwa w ewidencji podatników tutejszego Urzędu Skarbowego – wówczas 37,98% Państwa podatków trafi do budżetu miasta Pruszkowa i będą one wykorzystane na potrzeby samorządu lokalnego.

W poprzednich latach duże grupy mieszkańców Pruszkowa podjęły decyzje o płaceniu podatków w miejscu zamieszkania i tym samym wykorzystują swoje podatki korzystając z miejskiej infrastruktury, przedszkoli, szkół, oferty kulturalnej i sportowej.

Wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie pragnę poinformować, że trwa Akcja PIT 2018, co wiąże się przede wszystkim z obsługą zeznań podatkowych za 2017 rok. Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć swoje zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2018 roku, natomiast osoby prawne do 31 marca 2018 roku. Zeznania można złożyć na formularzu papierowym lub przesłać je elektronicznie. Zeznanie złożone przez Internet to najwygodniejszy i najprostszy sposób dokonania rozliczenia podatkowego - to dla podatnika, który posiada Kartę Dużej Rodziny również szybszy zwrot nadpłaty, czyli w terminie 1 miesiąca.

Wszystkie informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl oraz www.e-deklaracje.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pruszkowie czynny jest codziennie: w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do16.00.

W celu ułatwienia podatnikom rozliczenie się za 2017 rok w ustawowym terminie Urząd Skarbowy w Pruszkowie będzie miał wydłużone godziny pracy  w dniach 26 i 27 kwietnia 2018 roku do godz. 18.00.

Sobota 14 kwietnia 2018 roku w godzinach  9.00 - 13.00 jest dniem otwartym w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie dla podatników, którzy będą chcieli złożyć zeznanie, uzyskać informację na temat rozliczeń podatkowych, albo wysłać PIT przez Internet.

W Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie zapewniony jest stały dostęp do stanowiska rozliczeń elektronicznych - każdy może samodzielnie, albo korzystając ze wskazówek pracownika, wysłać swój PIT przez Internet.

Dodatkowe informacje: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, tel.: 22 - 738 07 21, 22 - 738 07 05, 22 - 738 07 18

Dziękuję, Tym z Państwa, których podatki trafiają do budżetu miasta Pruszkowa, a pozostałych zachęcam do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Jan Starzyński, Prezydent Pruszkowa