Kwalifikacja wojskowa na terenie Pruszkowa

Czwartek, 1 Marca 2018, 07:40

Informacja dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Pruszkowa.

W dniach od 05 marca do 12 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa (kwalifikacja dla powiatu pruszkowskiego będzie trwała do 30 marca 2018 r.).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w roku 1999
  • mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Pruszkowie,
ul. Hubala 5 Spółdzielczy Dom Kultury.

Telefon Komisji : 22 758 41 76 ( od dnia 05.03.2018 r.).
Telefon U.M. Pruszków: (22) 735-87-96 ( do dnia 02.03.2018 r. i od dnia 13.03.2018 r.).
Telefon U.M. Pruszków: (22) 735-87-17 ( w dniach 05.03.2018 r. – 12.03.2018 r.).